Älskaren från huvudkontoret av Camilla Grebe - http://ordhyllan.se