Albatross av Hans Gunnarsson - http://ordhyllan.se