De hatiska av Björn Hellberg - http://ordhyllan.se