Den sjätte passageraren av Theodor Kallifatides - http://ordhyllan.se