Förföljd av det förflutna av Nora Roberts - http://ordhyllan.se