Manifest för hopplösa av Åsa Asptjärn - http://ordhyllan.se