Sankta Psyko av Johan Theorin - http://ordhyllan.se